Filmografia XX wieku

2017-04-24
Filmografia XX wieku

Równocześnie już w początkach XX wieku powstał nowy rodzaj sztuki widowiskowej — , którą historia sztuki przyjęła jako film. Zrazu traktowany jako „ubogi krewny" teatru, jako prymitywne widowisko rozrywkowo-jarmarczne, z czasem uformował swoją własną estetykę, stał się odrębnym i pełnoprawnym rodzajem artystycznym. Co więcej — będąc typem sztuki najściślej związanym z nowoczesną techniką — szybko przeobraził się w najbardziej masowy, najszerzej oddziałujący gatunek artystyczny. Już przed pierwszą wojną światową pojawiły się pierwsze filmy o pewnych artystycznych ambicjach, np. np. fantastyka filmowa Georges Mć-lićsa1 (1861—1938).

W początkach okresu międzywojennego powstawały już dzieła filmowe o trwałej wartości, które historia sztuki na stałe wpisała w dorobek ludzkości XX wieku. Dzieła te były o wielkim rezonansie społecznym, jak komedie znanego aktora i reżysera Charlie Chaplina (1889—1977), czy też osiągnięcia nowej szkoły rewolucyjnej kinematografii radzieckiej reprezentowanej przez reżyserów Sergiusza Eisensteina3 (1898—1948) i Wsiewołoda Pudowkina (1893— 1953).Film nie tylko korzystał z dorobku innych dziedzin sztuki, ale sam z kolei oddziaływał na wyobraźnię pisarzy i artystów: dzięki technice filmu, jej możliwościom ukazywania zjawisk w ruchu, z różnych perspektyw, w nieograniczonych ramach przestrzennych i czasowych, z cofaniem się i wybieganiem naprzód, skrótami i przybliżeniami zmieniło zapis widniejący do tej pory w księgach historii sztuki.