Historia poezji greckiej

2017-07-09
Historia poezji greckiej

Jak powszechnie wiadomo historia poezji greckiej dzieli się na kilka małych faz. Tutaj opiszemy wam z skrócie najważniejsze w poezji greckiej fazy. Otóż dla każdej z takich faz jest charakterystyczna oraz bardzo wyraźne panowanie jednego gatunku, bądź też zbliżonych grup gatunków. Natomiast jeden najbardziej dominujący gatunek poezji greckiej wyznacza pewien porządek, czyli społeczno polityczny. Otóż powinniśmy wiedzieć, iż w pierwszej z faz zazwyczaj dominuje tak zwany epos, oraz pewien wyraźny cykl epicki. Natomiast w drugiej fazie dominuje liryka.

Otóż każdy z nas powinien wiedzieć, iż w trzeciej z faz dominuje poezja dramatyczna, jak również tragedia. Istnieje jeszcze czwarta faza w niej zazwyczaj dominują bardzo drobne gatunki, które posiadają charakter kunsztowny, zazwyczaj jest to epigramat, oraz elegia. Otóż każdy z nas interesujący się poezją powinien wiedzieć, iż w okresie panującego cesarstwa bardzo ważna dla Polaków była poezja erudycyjna. Dominował epos bohaterski, który podobny był zazwyczaj do arystokratycznych ideałów moralnych w okresie homeryckim. Również zaczęła dominować liryka, a także tragedia, w której znaczenie miał ideał życia obywatelskiego.