Wychowanie dziecka w niepełnej rodzinie

2017-05-28
Wychowanie dziecka w niepełnej rodzinie

Wychowywanie dziecka w niepełnej rodzinie jest to  problem, z którym spotykamy się nie od dziś. Są różne powody powstania rodzin niepełnych. Może to być zbyt szybkie macierzyństwo, wychowywanie dziecka bez małżeństwa, bądź rozwód rodziców. Wychowywanie dziecka przez obojga rodziców jest bardzo ważne. Ma to ogromny wpływ na sytuację materialną rodziny. Gdy dziecko wychowuje się bez ojca jego psychika zostaje zaburzona. Natomiast gdy brak matki dziecko jest opóźnione w procesie dojrzewania, przede wszystkim brak więzi uczuciowej między matką a dzieckiem.

Ogromne znaczenie na wychowywanie dziecka wywiera wpływ otoczenie w jakim jest wychowywane. Każdy człowiek różni się od siebie, inaczej myśli, ma inny charakter, usposobienie. Miłość matki do dziecka jest to uczucie, którego nie sposób jest opisać. Matka z dzieckiem tworzy niesamowitą wieź emocjonalną, dziecko u matki czuje się bezpieczne. Natomiast miłość ojcowska jest miłością spokojną, nie ma tu takiej zażyłości uczuciowej. Podsumowując, wychowywanie dzieci w niepełnej rodzinie komplikuje w dalszym etapie rozwoju życie partnerskie, które przekłada się na własne związki.